Изборът да успееш

Аз съм човек, който има навика да не вярва на неща, които всички повтарят. В този смисъл изречения от типа на „Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.“ или „Важно е да участваш, а не да спечелиш.“ никога не съм разбирала и цитирала. Пословична е моята практичност, но в един толкова материален свят си е цяло чудо човек да остане мечтател.
Моите мечти винаги са пряко свързани с възможностите ми и ако нещо пречи да постигна целта си, зная че се случва, не защото желанието ми е нереално или не го искам твърде силно, а защото не съм положила достатъчно усилия.
Наскоро прочетох нещо, в което открих себе си преди няколко години. Оттогава ми се случиха поредица от събития, които въпреки негативния си характер, успях да обърна в моя полза.
Това е смисълът! Животът на едни е лек, слънчев и неизискващ. Късметлии са онези, на които нещата просто им се случват, без дори да се изпотят. 🙂
Късметлии сме и онези, които караме нещата да се случват, защото само този, който е попаднал в мрака, може да оцени светлината.
Избирайте си мечти, чието сбъдване да зависи само и единствено от вас и работете, за да ги реализирате….и ако не можете да скочите толкова високо, че да ги достигнете от първия път…научете се да скачате. 🙂
„Необходимо е да разберем, че преди да постигнем мир трябва да минем през състояние на война — война със самите себе си. С нашия най-зъл враг — собственото его, с нашите грешки, с нашите слабости и ограничения. Нашият ум е изменник. Той скрива грешките ни дори от собствените ни очи и ни посочва другите хора като причина за всичките ни трудности. Той постоянно лъже, укрива истинския враг и ни настройва против обкръжаващите, заставяйки ни да виждаме в тях врагове и да им се противопоставяме.”

Advertisement